Siêu thị đồ bảo hộ lao động cao cấp, GIÁ SỈ

Những điều nên biết về hệ thống pháp luật, quy định về bảo hộ lao động

Việt Nam đang là một đất nước đang bước chân vào công cuộc xây dựng và phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa cho nên việc chú trọng các quy định pháp luật về bảo hộ lao động luôn cần được phải xây dựng và hoàn thiện. Và cho đến thời điểm hiện tại, nhà nước ta đã có một hệ thống pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao động tương đối đầy đủ.

Quy định về bảo hộ lao động

Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động và liên quan đến bảo hộ lao động bao gồm:

1/ Hiến pháp nước cộng hoà xã hội ban hành năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số: 51/2001/QH10 ngày 25/12 năm 2001 của quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10).

+ Điều 56 của hiến pháp quy định:

Nhà nước ban hành chính sách, chế độ bảo hộ lao động

Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức Nhà nước và những người làm công ăn lương, khuyến khích phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

Các điều 39, 61, 63 quy định các nội dung khác về bảo hộ lao động.

2/ Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được quốc hội thông qua ngày 23/6/1994 có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất.

Vì vậy, Bộ luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật quốc gia.

Trong bộ luật lao động những chương trình liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

  • Chương VII: Quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.
  • Chương IX: Quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ.
  • Chương XI: Những quy định riêng với lao động chưa thành niên và một số lao động khác.
  • Chương XII: Những quy định về bảo hiểm xã hội
  • Chương XVI: Những quy định về thanh tra Nhà nước.
Quy định về bảo hộ lao động

3/ Một số luật, có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

a- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, ban hành năm 1989

– Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải chăm lo, bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho người lao động.

– Phải tạo điều kiện cho người lao động được điều dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi chức năng lao động.

– Phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn vệ sinh lao động, phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

– Nghiêm cấm việc làm ô nhiễm các nguồn nước sinh hoạt, tránh làm ô nhiễm đất, nước và không khí…

Tag: sieu thi do bao ho lao dong

Leave a Comment

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin HTH
Đăng ký nhận bản tin từ Dobaoho.com.vn
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩn và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi